PDA

View Full Version : Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ("CIT") 1. Phần 1- Ưu đãi Thuế - Cách xác định khi nào ưu đãi thuế bắt đầu (Bài Mẫu của Ebook -
 2. Phần 2 - Ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng (Bài Mẫu của Ebook - Phần Ưu Đãi Thuế)
 3. Trích Trước và Dự Phòng Tiền Lương, Thưởng (Phần 1) - Tax VNM - June 2015
 4. [Đề Thi ACCA] Trích Trước và Dự Phòng Tiền Lương, Thưởng (Phần 2) - Tax VNM - Dec 2016
 5. [Đề Thi ACCA] Ưu đãi Thuế - Vận Dụng Kiến Thức Giải Đề December 2015
 6. [Đề Thi ACCA] Điều chỉnh đối với dự phòng - June 2015 - CIT - Question 5 - Note 2
 7. [Đề Thi ACCA] Điều Chỉnh Đối Với Deferred Revenue - June 2016 - Question 5
 8. [Đề Thi ACCA] CIT - Cách làm dạng câu hỏi quà tặng "FREE OF CHARGE" cho nhân viên (Đề June 2018, Qu
 9. [Đề Thi ACCA] Technique làm bài thi acca f6 - đi ngược về quá khứ
 10. [Tình Huống Giả Định] Thuế TNDN và thuế TNCN đối với phụ cấp xăng xe và điện thoại
 11. [Tình Huống Giả Định] Bán voucher dịch vụ và hàng hóa - Kê khai thuế thế nào
 12. [Đề Thi ACCA] Có Phải Thanh Toán Qua Ngân Hàng Tiền Nhà Chi Trả cho Cá nhân - Đề June 2016
 13. [Đề Thi ACCA] Chi phí Gym Faciliaties có được trừ?
 14. [Đề Thi ACCA] Chi Phí Phúc Lợi và Một Tháng Lương Bình Quân - CV21071
 15. [Đề Thi ACCA] Công ty mẹ nước ngoài bán cổ phần Công ty con VN cho Công ty mẹ nước ngoài khác - Jul
 16. [Tình Huống Giả Định] [Đề thi ACCA]Write-off Bad Debt? Khi nào tính vào chi phí được trừ
 17. Lời Giải Chi Tiết Đề Thi ACCA (Dành cho các bạn mua ebook F6 Tax VNM)
 18. [Đề Thi ACCA] Giải bài Question 05 - June 2019 - Bán tài sản thì điều chỉnh về thuế như thế nào.
 19. [Tình Huống Giả Định] Cách áp dụng DTA đối với Capital Gain Tax
 20. [Tình Huống Giả Định] Chi phí lãi vay vốn hóa có bị cap EBITDA
 21. [Tình Huống Giả Định] Giải đáp điều kiện cấn trừ số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài.
 22. [Tình Huống Giả Định] Chi phí lãi vay được vốn hóa có bị tính cap EBITDA.