PDA

View Full Version : Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài ("FCT")  1. Vé máy bay đi công tác chịu thuế nhà thầu thế nào
  2. FCT - Tách hay không tách giá trị vận chuyển thì chịu thuế NTNN thế nào
  3. Vé máy bay đi công tác chịu thuế nhà thầu thế nào
  4. [Tình Huống Giả Định] Thiết bị nhập khẩu có phần mềm thì chịu thuế nhà thầu thế nào.