PDA

View Full Version : Thuế Thu Nhập Cá Nhân 1. Một số khái niệm/câu hỏi mà mọi người hay thắc mắc khi nhập môn PIT.
 2. [Đề Thi ACCA] [December 2015] Cách Tính Thuế TNCN khi là lương Net lần lượt trong bài thi ACCA
 3. [Tình Huống Giả Định] Luyện Tập Câu Hỏi Về Tính Thuế TNCN Người Nước Ngoài Qua Tình Huống Giả Đ
 4. [Tình Huống Giả Định] Các khái niệm về "thu nhập" của các expatriates mà bạn nên làm quen khi học thuế TNCN
 5. [Đề Thi ACCA] June 2017 - Nếu có hai nguồn thu nhập Net cùng lúc thì Gross up và tính thuế TNCN thế
 6. [Đề Thi ACCA] Thu nhập vừa Gross vừa Net thì sẽ tính thuế TNCN thế nào
 7. [Tình Huống Giả Định] Vì sao thu nhập quy đổi thành thu nhập Gross phải là thu nhập không bao gồm giảm trừ
 8. [Tình Huống Giả Định] Thuế TNCN của người Việt Nam làm tại nước ngoài được tính thế nào
 9. [Tình Huống Giả Định] Lương vừa Gross vừa Net - Net Down hay Gross Up
 10. [Tình Huống Giả Định] Có hợp đồng thuê nhà lớn hơn 183 ngày nhưng ở dưới 183 ngày trong 12 tháng liên tục t
 11. [Tình Huống Giả Định] Cá nhân người Việt Nam đi công tác dài hạn ở Hong Kong thì sẽ tính thuế TNCN thế nào
 12. [Tình Huống Giả Định] Vấn Đề Thuế TNCN và Thuế TNDN liên quan đến chi phí cách ly liên quan đến COVID 19
 13. [Tình Huống Giả Định] Expat từng đến Việt Nam và nguyên tắc 12 tháng liên tục
 14. [Tình Huống Giả Định] Chi phí visa, work permit, khám sức khỏe, trợ cấp chuyển vùng vận chuyển đồ đạc thì tính thuế TNCN thế nào?
 15. [Tình Huống Giả Định] Chi phí tư vấn thuế đích danh cho một nhóm cá nhân và cá nhân