Lời Giải Chi Tiết Đề Thi ACCA (Dành cho các bạn mua ebook F6 Tax VNM)


Đối với các bài Past Exams, qua kinh nghiệm giải đề của mình sẽ có những câu khá khó và nhiều khi cách giải của đề thi khá vắn tắt sẽ khiến các bạn mới làm quen với F6 thấy khó hiểu.


Do đó, bên cạnh các topic mình đã giải mẫu trên trang www.taxinvietnam.net, mình có tự soạn một số lời giải mẫu cho Past Exam với link bên dưới.1/ July 2020 - Capital Gain Tax: Mình có trình bày ra cơ sở tính, ví dụ minh họa để mọi người hiểu rõ hơn. Các bài past exams mình giải sẽ trình bày khá chi tiết và diễn giải bằng Tiếng Việt để mọi người dễ hiểu

2/ Question 1 - December 2015 - Incentives


3/ Question 1 - June 2014 - Real estates


4/ Question 04 - December 2018


5/ Question 4b - RETM - June 2018


6/ Question 5 - June 2019


7/ Question 5-June 2015-Note 3 - Detailed explanation


8/ Question 06 - December 2018 - PIT