Công Văn 23821 ngày 29/06/2021
Xuất hóa đơn sai thời điểm

Căn cứ theo Công Văn thì tháng 05/2021, Công ty cổ phần TMT đã bán hàng hóa và đã giao hàng cho Nhà máy ô tô Cửu Long thì phải lập hóa đơn GTGT đồng thời thực hiện khai và nộp thuế GTGT trong tháng 05/2021.

Trường hợp nếu Công ty lập hóa đơn đối với lô hàng trên vào tháng 06/2021 thì người mua sẽ có thể thực hiện kê khai và khấu trừ nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ. Về phía người bán nếu vi phạm quy định về thuế, hóa đơn sẽ bị xử lý.

Link tham khảo: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/...oi-484030.aspx
www.taxinvietnam.net
[/SPOIL]