Hi mọi người,

Mình có làm một sơ đồ gửi đến mọi người các công văn xoay quanh ý kiến các khoản visa, thẻ tạm trú, chi phí làm work permit, khám sức khỏe để làm work permit có được trừ hay không.

Mọi người xem sơ đồ cho dễ nhớ nhé.

Các công văn sau đây được đề cập trong sơ đồ:https://thuvienphapluat.vn/cong-van/...an-445858.aspx

2/ Công văn 3545/TCT-TNCN:

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/...an-396131.aspx

3/ Công văn 20055/CT-TTHT:

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/...oi-382321.aspx