Chi phí lãi vay được vốn hóa có bị tính cap EBITDA.

Hi mọi người,


Mình nhận được câu hỏi của một bạn liên quan đến việc có tính chi phí lãi vay đã vốn hóa vào TSCĐ để tính cap EBITDA hay không. Về vấn đề này, mình có tham khảo ý kiến của bạn Trang - chuyên gia về chuyển giá thì có vài điểm trao đổi như sau:
Đến giờ thì chưa có công văn nói rõ ràng về điều này. Tuy nhiên, theo như Công văn 1375/TCT-DNL thì có đoạn nói về vấn đề như mình chụp bên dưới.


Trong đoạn này có đề cập đến việc đối với những DN ban đầu thành lập chưa có doanh thu, mà chỉ có lỗ thì lãi vay có thể thường sẽ dùng để đầu tư vào TSCĐ. Câu cuối có thể hiểu là "chi phí lãi vay được vốn hóa" sẽ được khấu trừ vào lợi nhuận của các năm tiếp theo có thể hiểu là chi phí này sẽ thành chi phí khấu hao và sẽ được tính vào chi phí được trừ khi công ty có lợi nhuận vào những năm tiếp theo


Ngoài ra, trên thực tế thì khi chuẩn bị tờ khai CIT, để tính cap lãi vay, bên mình sẽ lấy chi phí lãi vay hạch toán vào 635. Còn chi phí lãi vay đi vào 641, 642 là chi phí lãi vay được vốn hóa. Hiện tại vẫn chưa có công văn nào hướng dẫn ý ngược lại (Tức là nếu như công ty có lợi nhuận thì có phải lấy lãi vay đi vào 641, 642 để tính hay không).


Thêm một điểm nữa mình thấy ở đoạn trong hình rằng, cơ quan thuế cho rằng, việc loại lãi vay (lãi vay này không được vốn hóa) khi doanh nghiệp bị lỗ sẽ không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp của những năm lỗ này vì những năm lỗ này không có accounting profit before tax. Tuy nhiên, quan điểm này chưa thực sự hợp lý lắm, theo mình vì đúng là việc loại chi phí lãi vay không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp vì DN lỗ nhưng sẽ ảnh hưởng đến số lỗ kết chuyển sang những năm có lợi nhuận thì cũng gián tiếp ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.


Nếu mọi người có quan điểm nào khác về vấn đề này có thể chia sẻ nhé.